Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

5 yıllık imar programı dahilinde yer alacak 18.madde uygulaması işlemlerini gerçekleştirerek imar parselleri üretir.Belediye bünyesinde diğer müdürlüklerinin harita,mülkiyet tespitleri ile aplikasyona ilişkin taleplerini karşılar.Yapı denetim firmaları tarafından yaptırılan bina aplikasyonu,işyeri teslimleri,temel üstü  aplikasyon ölçümlerini yapar.Yol müdürlüğü ile yol açma işlemlerinde büro ve arazi işlerini gerçekleştirir.Onanmış halihazır haritalar üzerine kadastral durumu işler,ayrıca bunları bilgisayar ortamında görüntüler.Tapuya tescil edilmiş olan parselasyon  planlarını  bilgisayar ortamında oluşturarak imar uygulama paftalarını günceller.Vatandaşların imar uygulamaları ile ilgi itirazlarını değerlendirerek çözümler.Ayrıca yargıya intikal eden durumları mahkemelere bilgi ve belgeleri sunar; ya da  hukuk işleri müdürlüğü ile gerekli savunmaları hazırlar.

Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için yollar,çocuk parkları,Pazar yerleri,yeşil alan vb.yerlerin kamulaştırma yasasınca kamulaştırma işlemlerini yapar.

Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini gerçekleştirir.

Müdürlüğümüz tüm bu bahse konu olan işlemlerini ; 3194 sayılı İmar Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu,4982 sayılı Bilgi Edinme  Hakkı Kanunu,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim yasası esas alınarak hizmet etmektedir.

 

Ad Soyad Görevi
Mustafa Çakmak  Emlak Vergi Memuru