Zabıta Amirliği

Zabıta Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesine göre “Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla” görevlendirilmiştir.

BELEDİYE ZABITASININ ÇALIŞTIĞI KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER

Müdürlüğümüz 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği başta olmak üzere;

 •  5393 sayılı Belediye Kanunu
 •  5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 •  2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu
 •  394 sayılı Hafta Tatili Kanunu
 •  3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 •  4207 sayılı Tütün Mamûllerinin Zararlarının Önlenmesine dair Kanun
 •  1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 •  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 •  9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve uygulamada bulunan diğer kanunlar doğrultusunda görev yapmaktadır.

 Belediye Zabıtasının Görevleri Ana Başlıklar Halinde Şunlardır;

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olan muhtelif işyerlerinin denetimi
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi
 • Telefonla ve dilekçe ile bildirilen şikâyetler
 • Cadde, sokak, meydan ve kaldırım işgallerinin önlenmesi
 • Seyyar satıcılarla mücadele çalışması
 • Daimi ve geçici Pazar yerleri ile ilgili hizmetler,
 • Dilencilerle mücadele çalışması
 • Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi
 • Kaçak et denetimleri,
 • Huzur ve sükûn ile ilgili hizmetler
 • Temizlik, Fen, İmar ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalar,
 • Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması, düzenin sağlanması

 

 

Ad Soyad Görevi
Süleyman HİKMET Zabıta Amiri